Landelijk onderzoek toont aan dat jobcoaching werkt

Landelijk onderzoek toont aan dat jobcoaching werkt

Ongeveer 60 procent van de mensen met een arbeidsbeperking die via een jobcoach naar werk worden begeleid, kan na drie jaar volwaardig aan de slag. Van deze groep werken bijna vier op de tien werknemers dan op basis een vast dienstverband. Dat blijkt uit onderzoek dat in opdracht van UWV en het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is uitgevoerd. USG Restart onderschrijft deze resultaten en beschouwt het als een mooie erkenning van het belang van jobcoaching.

Jobcoaches worden ingezet om mensen met een structurele functionele beperking bij een werkgever in een reguliere functie aan de slag te helpen en te houden. Het doel is dat zij waar mogelijk na afloop van het traject zelfstandig werken, dus zonder begeleiding van een jobcoach. Als USG Restart geloven wij erin dat werk voor iedereen van belang is en zijn wij gespecialiseerd in de begeleiding van werkzoekenden naar een baan. Zo verzorgen wij jobcoaching, outplacement- en re-integratietrajecten en hebben we veel ervaring met detachering en andere diensten die zijn gericht op de duurzame inzetbaarheid van werknemers.

“We zijn erg blij met de resultaten van het onderzoek. Hieruit blijkt dat jobcoaching erg waardevol en belangrijk is en mensen met een arbeidsbeperking uitzicht biedt op betekenisvol werk. Zonder jobcoaching zou een grote groep mensen aan de kant blijven staan, terwijl zij nu de kans krijgen volwaardig mee te doen op de arbeidsmarkt”, vertelt Nicole Reeuwijk, jobcoach bij USG Restart. “Wij zien dat ruim 83 procent van de mensen die wij begeleiden met ons team van coaches na het eerste jaar doorgaat in een vervolgcontract. Dat is een resultaat om trots op te zijn.”

Opstapje naar een vast contract

In het onderzoek zijn de gegevens gebundeld van 25.000 personen die tussen 2013 en 2018 startten met een baan en via UWV begeleiding kregen van een jobcoach. 95 procent hiervan zijn jonggehandicapten met een Wajong-uitkering en vijf procent heeft een WGA-uitkering (Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten). Het onderzoek toont aan dat drie jaar na de start van het jobcoachtraject ruim 60 procent van de jonggehandicapten een baan heeft. Op dat moment heeft de helft geen jobcoach meer nodig. Van de mensen met WGA-uitkering heeft 50 procent een dienstbetrekking, van wie twee derde geen jobcoach meer heeft. Naarmate de tijd vordert, krijgen zowel Wajongers als WGA’ers vaker een vast contract. Na drie jaar heeft 37 procent van de mensen die nog werken een vast contract, in vergelijking met 45 procent van de WGA-groep. Jobcoaches worden vooral ingezet bij winkels, groothandels, in de industrie en in de gezondheidsbranche.

Gemiste kans

Uit eerder onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau bleek dat mensen met een arbeidsbeperking het nog steeds moeilijk hebben op de arbeidsmarkt. Slechts 17 procent van de werkgevers had in 2017 en 2018 mensen met een arbeidshandicap in dienst. Reeuwijk: “Dat is een gemiste kans, juist nu er in allerlei sectoren zo’n groot tekort aan arbeidskrachten is. Werkgevers denken vaak ten onrechte dat het kostbaar is om iemand met een arbeidsbeperking aan te nemen. Zij kunnen echter subsidie krijgen voor het inzetten van een jobcoach. De inzet van de jobcoach wordt volledig betaald door het UWV. Ook zijn werkgevers soms bang voor extra uitval of ziekteverzuim, maar dat is nergens voor nodig. Mensen met een arbeidsbeperking die begeleid worden naar een baan zijn juist ontzettend enthousiast en gemotiveerd om te laten zien wat ze kunnen.” 

Het gehele onderzoek is hier te vinden.

 

Voor meer informatie over het onderzoek kunt u contact opnemen met Petra van de Goorbergh, directeur OVAL, 013-5944456, info@oval.nl

Voor meer informatie over de dienstverlening van USG Restart neem contact met ons op via dit formulier.

 

Contact

USG Restart
P.J. Oudweg 61
1314 CK Almere
Nederland

0800-7378278

KvK: Flevoland 29049529
BTW: NL 8073.28.790.B01