Modulaire dienstverlening

Drie basisprincipes vormen het fundament van waaruit iedere USG Restart coach met kandidaten werkt: een heldere spiegel, een activerende aanpak én een positieve benadering. We nemen de belevingswereld van de kandidaat als vertrekpunt en bouwen aan een gelijkwaardige respectvolle relatie. Met onze aanpak groeit de motivatie én het vertrouwen van de kandidaten voor hun persoonlijke verandering en komen zij in beweging. Dit is de basis voor de begeleiding die USG Restart biedt tijdens ‘Participatie Interventie‘ , ‘Bevorderen Maatschappelijke Deelname’, ‘Praktijkassessment’ en ‘Begeleiding bij Scholing’.

De 4-fasen van onze Werkfit aanpak is ook de basis bij de uitvoering van de Modulaire Dienstverlening.

Participatie Interventie

We bouwen aan het vertrouwen en de intrinsieke motivatie van kandidaten om zelf in beweging te komen en hun persoonlijke verandering zelf vorm te geven. Dit doen we door kleine betekenisvolle activiteiten samen met kandidaten aan te gaan. Stap voor stap komt hun einddoel dichterbij. Kandidaten ervaren succes en persoonlijke groei.

De volgende 4 fasen worden doorlopen:

 1. Contact maken
 2. Veranderbereidheid
 3. Persoonlijk kompas
 4. Aan de Slag.

Het resultaat van de Participatie Interventie is dat de kandidaat neemt deel aan een (breder) sociaal netwerk en trede 2 van de participatieladder bereikt.

Bevorderen Maatschappelijke Deelname

De aanpak van USG Restart is gericht op het vergroten van de motivatie én het vertrouwen van kandidaten om verandering aan te brengen in hun huidige situatie. We stimuleren ze om in beweging te komen. Groepsactiviteiten zijn onderdeel van het traject. Groepsleren brengt meerwaarde voor deelnemers die van nature verbondenheid met elkaar voelen of deelnemers waarbij via gezamenlijke activiteit snel groepsidentiteit te creëren valt.

De volgende 4 fasen worden doorlopen:

 1. Contact maken
 2. Veranderbereidheid
 3. Persoonlijk kompas
 4. Aan de Slag.

Het resultaat van Bevorderen Maatschappelijke Deelname is dat de kandidaat deelneemt aan gestructureerde maatschappelijke activiteiten en trede 3 van de participatieladder bereikt.

Praktijkassessment

De praktijkobservaties van kandidaten vinden zoveel mogelijk plaats in echte situaties en realistische werkomgevingen. USG Restart is onderdeel van USG en al 25 jaar dagelijks bezig met het maken van goede matches op de arbeidsmarkt voor werkzoekenden die niet op eigen kracht duurzaam aan de slag komen.

We hebben toegang tot een groot werkgeversnetwerk met een grote diversiteit aan werkplekken waar we de observaties kunnen uitvoeren. De tweede pijler van het assessment is de Restart Talentscan. Deze scan geeft inzicht in talenten, drijfveren, interesses en werknemerscompetenties.

De volgende 4 fasen worden doorlopen:

 1. Intake
 2. Concrete invulling bepalen
 3. Observaties uitvoeren
 4. Vervolgadvies

Het resultaat van het Praktijkassessment is inzicht in de werknemersvaardigheden, de toekomstige werkrichting en een inschatting van de ontwikkelingsmogelijkheden van de kandidaat.

Begeleiding bij Scholing

USG Restart stimuleert kandidaten om zich te ontwikkelen. Het succesvol afronden van scholing is hierin een belangrijk onderdeel. De begeleiding heeft een praktische insteek en richt zich op het behalen van goede scholingsresultaten. Tegelijkertijd reiken we hen ook vaardigheden aan om te leren studeren. Deze vaardigheden kunnen ze in de toekomst ook toepassen in andere leersituaties.

De volgende 4 fasen worden doorlopen:

 1. Intake
 2. Matchingsprofiel
 3. Begeleidingsplan
 4. Aan de Slag.

Het resultaat van Begeleiding bij Scholing is da de opleiding succesvol is afgerond of er dat er een duidelijk beeld van de redenen van niet slagen is.

Contact

USG Restart
P.J. Oudweg 61
1314 CK Almere
Nederland

0800-7378278

KvK: Flevoland 29049529
BTW: NL 8073.28.790.B01