Re-integratie werkfit

Onze Werkfit aanpak is bedoeld voor kandidaten die nog niet in staat zijn om succesvol betaald werk te verrichten, met of zonder jobcoach. Het traject richt zich op versterking van werknemersvaardigheden, persoonlijke effectiviteit en de arbeidsmarktpositie. De succesvolle elementen uit onze jarenlange ervaring met individuele begeleiding én groepstrajecten voor Wajong- en WIA- gerechtigden zijn in deze Werkfit aanpak verwerkt. We bieden een krachtige leersetting: focus via concrete motiverende doelen, afwisselende leervormen op maat en zoveel mogelijk leren in concrete werksituaties.

Onze Werkfit trajecten zijn gericht op doelgroepen met een:

 • arbeidsbeperking
 • verstandelijk beperking
 • beperking van fysieke aard
 • beperking van psychische/psychiatrische aard
 • autisme of kenmerken van autisme
 • psychosociale beperkingen.
 • lichamelijke en/of psychosociale beperkingen. 

Maar ook:

 • laagopgeleide werkzoekenden
 • klanten met allochtone afkomst
 • oudere werkzoekenden met afstand tot de arbeidsmarkt
 • klanten die een ZW-uitkering ontvangen, waarvoor het UWV de Arbo rol vervult
 • specifieke groepen, zoals moeders met (jonge) kinderen, statushouders of groepen waar sociale activering in combinatie met sport nodig is om beweging richting werk te realiseren.

Centraal in onze aanpak is het vergroten van ‘zelfeffectiviteit’. Veel kandidaten brengen een rugzak aan negatieve ervaringen mee, die ze niet zomaar af kunnen doen. In onze aanpak doen kandidaten stap voor stap nieuwe positieve ervaringen op. Ze ontdekken hun talenten en mogelijkheden. Op deze manier buigen we de negatieve spiraal om naar een weg van persoonlijke groei en zinvol perspectief.

Het Werkfit programma kent 4 fasen:

Contact

USG Restart
P.J. Oudweg 61
1314 CK Almere
Nederland

0800-7378278

KvK: Flevoland 29049529
BTW: NL 8073.28.790.B01