Werkfit voor kandidaten

1:  Onze aanpak ‘Werkfit’


Onze Werkfit aanpak is bedoeld voor kandidaten die nog niet in staat zijn om succesvol betaald werk te verrichten, met of zonder jobcoach. Het traject richt zich op versterking van werknemersvaardigheden, persoonlijke effectiviteit en de arbeidsmarktpositie. De succesvolle elementen uit onze jarenlange ervaring met individuele begeleiding én groepstrajecten voor Wajong- en WIA- gerechtigden zijn in deze Werkfit aanpak verwerkt. We bieden een krachtige leersetting: focus via concrete motiverende doelen, afwisselende leervormen op maat, doorlopen van de 4 fasen en zoveel mogelijk leren in concrete werksituaties.

Onze Werkfit trajecten zijn gericht op doelgroepen met een:

 • arbeidsbeperking
 • verstandelijk beperking
 • beperking van fysieke aard
 • beperking van psychische/psychiatrische aard
 • autisme of kenmerken van autisme
 • psychosociale beperkingen.
 • lichamelijke en/of psychosociale beperkingen.

Maar ook:

 • laagopgeleide werkzoekenden
 • klanten met allochtone afkomst
 • oudere werkzoekenden met afstand tot de arbeidsmarkt
 • klanten die een ZW-uitkering ontvangen, waarvoor het UWV de Arbo rol vervult
 • specifieke groepen, zoals moeders met (jonge) kinderen, statushouders of groepen waar sociale activering in combinatie met sport nodig is om beweging richting werk te realiseren.

 

Centraal in onze aanpak is het vergroten van ‘zelfeffectiviteit’. Veel kandidaten brengen een rugzak aan negatieve ervaringen mee, die ze niet zomaar af kunnen doen. In onze aanpak doen kandidaten stap voor stap nieuwe positieve ervaringen op. Ze ontdekken hun talenten en mogelijkheden. Op deze manier buigen we de negatieve spiraal om naar een weg van persoonlijke groei en zinvol perspectief.

2: 4 Fasen

Fase 1: Binden & Boeien

De nadruk ligt op contact maken. Zonder deze basis is beweging niet mogelijk. Coaches maken gebruik van gespreksvaardigheden, spiegelen en motiverende gesprekstechnieken. We werken in een omgeving waar de kandidaat zichzelf durft te zijn en moedigen aan om informatie te delen. In geval van een groepstraject is “forming” belangrijk: Regels opstellen, creëren van veiligheid en elkaar leren kennen.

Resultaat
De kandidaat komt afspraken na en geeft expliciete instemming voor begeleiding door de coach.

Fase 2: Persoonlijk toekomstplan

We onderzoeken hoe de kandidaat zijn huidige, niet werkende, leven ervaart. Sommige kandidaten helpen we het verlies van een vorige baan te verwerken en de plaats van werk in hun leven opnieuw betekenis te geven. We sporen knelpunten op die het werken in de weg staan en stimuleren kandidaten om regie te nemen over hun eigen leven. De oefeningen richten zich op reflecteren op de huidige situatie om daarna zelf verantwoordelijkheid te nemen voor de eigen toekomst.

Kandidaten leren doelen te stellen en de behaalde doelen te vieren. Iedereen maakt een persoonlijk toekomstplan. De coach bespreekt de gevolgen van toekomstig werk binnen het huidige leven van de kandidaat. We zoeken contact met andere begeleiders of zorgen dat noodzakelijke begeleiding start. In projecten op basis van deze aanpak, wordt in deze fase de samenwerking gezocht met externe zorgpartijen.

Resultaat
Het besluit van de kandidaat om te onderzoeken of werk in zijn leven past en een persoonlijk toekomstplan.

Fase 3: Kompas naar werk 

De kandidaat maakt een persoonlijk profiel. De voorbereiding op een werkplek staat centraal. Er ontstaat inzicht in het zoekprofiel en de belastbaarheid van de kandidaat. We onderzoeken de draagkracht en de draaglast. De thema’s: Wie ben ik? Wat kan ik? Wat wil ik? komen aan de orde. Individuele coachgesprekken, opdrachten en oefeningen versterken de verdere concretisering van het profiel. In de groepsbijeenkomsten geven kandidaten elkaar feedback. Deelnemers starten met werk zoeken en oefenen met sollicitatiegesprekken.

Resultaat
Het besluit om aan het werk te gaan. Een persoonsprofiel gerelateerd aan de arbeidsmarkt.

 

Fase 4: Aan de slag 

Kandidaten werken op verschillende werkplekken. Ze ontwikkelen werknemersvaardigheden, persoonlijke effectiviteit en doen praktische ervaringen op waardoor hun baanwensen concreter worden. De basis- en leerwerkplek kunnen ook al ingezet worden tijdens fase 2 en 3 als praktisch hulpmiddel om eigen mogelijkheden en baanwensen scherper te krijgen. De coach begeleidt de kandidaat en de werkgever. In een groepstraject volgen kandidaten in fase 4 ook groepsbijeenkomsten met gelijkgestemden. Hier bespreken ze concrete situaties op het werk, adviseren, motiveren en steunen elkaar.

Resultaat
De kandidaat is klaar voor de start van een traject naar betaald werk omdat we hebben vastgesteld dat hij kan werken, voor 12 uur of meer belastbaar is en over voldoende basiswerknemersvaardigheden beschikt.

 

3. Concrete werkervaring is de rode draad

Concrete werkervaring is een onlosmakelijk onderdeel van onze Werkfit aanpak. Afhankelijk van de vorderingen van de kandidaat maken we gebruik van werkplekken die oplopen in het niveau van verantwoordelijkheden, kennis en vaardigheden. USG Restart heeft beschikking over drie niveaus van werkervaringsplekken:

 • Basis werkplek (Fijn dat je er bent!)

De kandidaat vergroot zijn persoonlijke effectiviteit en onderzoekt nog of werken überhaupt in zijn leven zal passen en op welke termijn. We spreken van basiswerkplekken in fase 2 en 3.

 • Leerwerkplek (Er wordt op je gerekend!).

De kandidaat ontwikkelt zijn werknemersvaardigheden en krijgt steeds meer inzicht in zijn sterke punten, leerpunten, persoonlijke interesses en passende werkwensen. De leerwerkplek is aan de orde in fase 3 en 4.

 • Uitstroomplekken (Hier wil ik in verder!).

De kandidaat heeft besloten dat werk bij zijn leven past. Hij heeft de knelpunten in beeld, heeft een plan om die op te lossen en beheersbaar te maken en weet in welke richting op de arbeidsmarkt hij een baan wil zoeken. De focus is gericht op ervaring opdoen in passende banen. We maken gebruik van uitstroomplekken in fase 4.

De toegevoegde waarde van onze Werkfit aanpak is dat we onze kandidaten binden en boeien, met hen werken aan een persoonlijk toekomstplan en hen al snel kennis laten maken met werk. Deze werkervaring wisselen we af met persoonlijke gesprekken, groepsbijeenkomsten én de inzet van versnellende tools op maat zoals de talentscan. Met hulp van een groot netwerk van werkgevers regelen we snel passende leerbanen voor kandidaten.

 

4: Wat maakt USG Restart uniek

 • Onze aanpak is op maat, flexibel én heeft een herkenbare opbouw. De 3 kernactiviteiten: persoonlijke effectiviteit, versterken werknemersvaardigheden en arbeidsmarkt-oriëntatie zijn erin opgenomen.
 • Deelnemers doen hun werkervaring bij voorkeur op bij reguliere werkgevers. Dit bevordert een realistische kijk op regulier werk en de overgang naar een betaalde baan. De deelnemers ervaren de setting van echt werk dit motiveert hen én maakt doelgerichte ontwikkeling van werknemersvaardigheden mogelijk.
 • De aanpak met 4 fasen biedt bouwstenen om interventies op maat te ontwikkelen voor specifieke doelgroepen.

Contact

USG Restart
P.J. Oudweg 61
1314 CK Almere
Nederland

0800-7378278

KvK: Flevoland 29049529
BTW: NL 8073.28.790.B01